Δελτίο Τύπου Δημοσιογραφικής Διάσκεψης

Δευτέρα
31/07/2017

Παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος Rethink

 

   

Ο ανάδοχος φορέας και οι εταίροι του προγράμματος Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) “Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο” παρουσίασαν σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη τα αποτελέσματα του προγράμματος Rethink και του επικοινωνιακού οδηγού που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Αναλυτικότερα, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου περιελάμβανε μια συνολική αξιολόγηση της εκστρατείας Rethink στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας καθώς και αξιολόγηση για το εάν και το κατά πόσο η εκστρατεία επηρέασε τις γνώσεις, αντιλήψεις και συνήθειες των πολιτών σχετικά με τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των Αποβλήτων. Επίσης, έγινε μια ανάλυση του αντικτύπου του έργου κυρίως βάση περιβαλλοντικών δεικτών και παρουσιάστηκε ο επικοινωνιακός οδηγός στον οποίο περιγράφεται η πορεία και εξέλιξη της εκστρατείας και ο οποίος κύριο στόχο έχει να βοηθήσει και να καθοδηγήσει οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μια παρόμοια εκστρατεία.    

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκστρατείας Rethink, η εκστρατεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, η οποία προώθησε μηνύματα τα οποία επηρέασαν πολύ θετικά τις απόψεις και συνήθειες των πολιτών σχετικά με το θέμα του RRR.

Όλα τα αποτελέσματα της εκστρατείας μαζί με καλές πρακτικές από χώρες-πρότυπα του εξωτερικού θα παρουσιαστούν στο τελικό Συνέδριο της εκστρατείας Rethink που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων αρχείου του ΡΙΚ “Τάσσος Παπαδόπουλος”, στη Λευκωσία και θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί. 

press conference1      

press conference2

Τα Νέα μας

  > Δελτία Τύπου
  > Εκδηλώσεις
  > Συσκέψεις
  > Νέα