Δελτίο Τύπου - Τελικό Συνέδριο Εκστρατείας Rethink

Πέμπτη
03/08/2017

Δελτίο Τύπου - Τελικό Συνέδριο Εκστρατείας Rethink

 

   

Ο ανάδοχος φορέας και οι εταίροι του προγράμματος Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) “Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο” πραγματοποίησαν σήμερα το τελικό Συνέδριο του έργου με τίτλο: “Προκλήσεις και Εφαρμογή του RRR στην Κύπρο και την Ευρώπη – Τελικά αποτελέσματα της εκστρατείας Rethink”. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων αρχείου του ΡΙΚ, «Τάσσος Παπαδόπουλος», στη Λευκωσία.
Κύριος στόχος του Συνεδρίου, ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου LIFE Know Waste και της σχετικής εκστρατείας “ReThink - Reduce, Reuse, Recycle”, έτσι ώστε να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις διαθέσιμες πρακτικές και διαδικασίες RRR και να μεταφέρει γνώση, εμπειρία και καινοτομία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο.
Στο Συνέδριο έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου που είχε η εκστρατεία Rethink στο κοινό της Κύπρου και παρουσιάστηκε η συμβολή του κάθε εταίρου στο πρόγραμμα. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από αντίστοιχες επιτυχημένες εκστρατείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, η εκστρατεία Rethink μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς μέσω των μηνυμάτων της επηρέασε και επηρεάζει πολύ θετικά τις απόψεις και τις συνήθειες των πολιτών σχετικά με το RRR.
Το έργο οδεύει προς τη λήξη του και στο σημείο αυτό ο ανάδοχος φορέας και οι εταίροι του προγράμματος Rethink θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσους συνέβαλαν ώστε η συγκεκριμένη εκστρατεία να στεφθεί με επιτυχία και φυσικά να ευχαριστήσουν το κοινό της Κύπρου που αγκάλιασε τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Ελπίζουμε παρόμοιες ενέργειες να συνεχιστούν και να στεφθούν με την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον.
 

Συνέδριο RethinkΟ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης,

κατά το χαιρετισμό του στο Τελικό Συνέδριο της εκστρατείας Rethink

 

Συνέδριο Rethink2

Από το Τελικό Συνέδριο της εκστρατείας Rethink

 

 

Τα Νέα μας

  > Δελτία Τύπου
  > Εκδηλώσεις
  > Συσκέψεις
  > Νέα