Χρονοδιάγραμμα & Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολισμός Έργου: 2,181,960 ευρώ

Συγχρηματοδότηση από Πρόγραμμα Life+: 925,845 ευρώ

 

Χρονοδιάγραμμα

Το Χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τις κύριες δράσεις του έργου ανά μήνα από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και τη λήξη του. 

 

Κατέβασέ το σε μορφή pdf

Κατέβασέ το σε μορφή excel