Συναφή Προγράμματα

 

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν δράσεις δικτύωσης με άλλα έργα LIFE+ τα οποία είναι σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα με το RRR. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και πληροφοριών που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση του έργου. Η λίστα με τα συναφή προγράμματα βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο. 

 

Κατέβασέ το σε pdf