Γ. Δράσεις Επικοινωνίας

Γ1. Τηλεοπτική Εκστρατεία

Η τηλεόραση είναι το μέσο που έχει το υψηλότερο επίπεδο διείσδυσης σε σχέση με όλες τις ομάδες-στόχους. Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου 365 (2011) έδειξαν ότι το 73% των συμμετεχόντων ανέφεραν την τηλεόραση ως την κύρια πηγή ειδήσεων που αφορούν το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, μέρος του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας «επιθετικής» τηλεοπτικής εκστρατείας για περίοδο 20 μηνών περίπου που να καλύπτει όλες τις ζώνες των μέσων ενημέρωσης.

Η τηλεοπτική εκστρατεία θα περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της Κύπρου (ΡΙΚ1, RIK2, Αντένα, Μέγα και Σίγμα) με στόχο την ενημέρωση περίπου 500.000 ατόμων.
Η τηλεοπτική εκστρατεία θα περιλαμβάνει:

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2014- Αύγουστος 2016

 

Γ2. Ραδιοφωνική Εκστρατεία

Το ραδιόφωνο είναι ένα άλλο σημαντικό μέσο για την προώθηση της εκστρατείας μας, αφού χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα που έχει με τον ακροατή. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει:

Η ραδιοφωνική εκστρατεία θα υλοποιηθεί στα τέσσερα ραδιοφωνικά προγράμματα του ΡΙΚ.

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2014- Δεκέμβριος 2016

 

Γ3. Εκστρατεία σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Η εκστρατεία στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), αξιοποιώντας τη μεγάλη δημοσιογραφική εμπειρία του, το μεγάλο αριθμό και το ευρύ φάσμα των συνδρομητών στις υπηρεσίες του και των επαφών του σε όλα τα πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά επίπεδα της κοινωνίας.

Η εκστρατεία στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης θα περιλαμβάνει:

 • 60 συνεντεύξεις στην ελληνική, αγγλική, τουρκική γλώσσα
 • 30 άρθρα στην ελληνική, αγγλική, τουρκική γλώσσα
 • 100 εβδομαδιαία ενημερωτικά δελτία στην ελληνική, αγγλική, τουρκική γλώσσα

Για την αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού θα χρησιμοποιηθούν τα πιο κάτω κανάλια επικοινωνίας:

 • Καθημερινά δελτία ειδήσεων
 • υπηρεσίες WAP
 • η ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ και άλλες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής ενημέρωσης

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2014- Φεβρουάριος 2017

 

Γ4. Εκστρατεία ενημέρωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα

Στη σύγχρονη εποχή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter είναι πολύ δημοφιλή και έχουν μεγάλα και ειδικά ακροατήρια, ιδιαίτερα τους νέους (16-25 ετών). Αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα αξιοποιηθούν με πολύ αποδοτικό τρόπο για την προώθηση του έργου και τη διάδοση των βασικών μηνυμάτων του. 

Η εκστρατεία ενημέρωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τακτική ενημέρωση μιας ομάδας στο facebook και ενός λογαριασμού twitter. Με τη χρήση των λογαριασμών αυτών θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε πληροφορίες όσον αφορά την εκστρατεία ενημέρωσης για τους φίλους των μέσων αυτών και να τους ενθαρρύνουμε να εμπλακούν σε σχετικά θέματα.

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2014- Φεβρουάριος 2017

 

Γ5. Συνέδρια & Εκδηλώσεις

Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δύο φεστιβάλ καθώς και ένα συνέδριο.

Η Green Dot Κύπρου, ένας εκ των εταίρων του προγράμματος, θα αφιερώσει το ετήσιο φεστιβάλ το οποίο διοργανώνει κάθε άνοιξη, με πολύ μεγάλη επιτυχία, στο πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία, για σκοπούς της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την μείωση, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Το φεστιβάλ αυτό επισκέπτονται περίπου 10,000 παιδιά και νεαρά άτομα κάθε χρόνο.

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2014- Φεβρουάριος 2017

 

Γ6. Παραγωγή ενός οδηγού καλών πρακτικών επικοινωνίας για τις εθνικές και τις δημόσιες αρχές

Η περίπτωση της Κύπρου είναι ιδανική για την εφαρμογή και την αξιολόγηση μίας επικοινωνιακής στρατηγικής εκστρατείας για τη διαχείριση των αποβλήτων, δεδομένου ότι:

 • Η Κύπρος είναι μια από τις τελευταίες χώρες στην ΕΕ όσον αφορά την απόδοση της στην εφαρμογή των οδηγιών για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή και ιδιαίτερα την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
 • Η Κύπρος κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παραγωγής δημοτικών αποβλήτων στην ΕΕ.
 • Η κατανόηση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα διαχείρισης αποβλήτων είναι περιορισμένη.
 • Η Κύπρος έχει μικρό μέγεθος πληθυσμού και καλύπτει μια περιορισμένη γεωγραφικά έκταση. Ως εκ τούτου, είναι πιο εύκολο να μελετηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής της στρατηγικής και να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα.

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου και να αναπτύξει έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας για θέματα RRR που θα επιτρέψει σε άλλες χώρες να εκπαιδευτούν από την εμπειρία της Κύπρου. Ο οδηγός θα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων:

 • Τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Τεχνική ανάλυση για το RRR.
 • Τις τρέχουσες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για τα απόβλητα.
 • Βέλτιστους τρόπους διεξαγωγής διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Βέλτιστους τρόπους διεξαγωγής δράσεων δικτύωσης.
 • Βέλτιστους τρόπους ανάπτυξης μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας.
 • Βέλτιστους τρόπους ανάπτυξης μίας επιτυχημένης τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής, έντυπης και ψηφιακής εκστρατείας.
 • Βέλτιστους τρόπους διεξαγωγής μίας επιτυχημένης δράσης κατάρτισης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Βέλτιστους τρόπους διάχυσης των αποτελεσμάτων της εκστρατείας.
 • Βέλτιστους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης και παρακολούθησης της εκστρατείας.

Διάρκεια Δράσης: Δεκέμβριος 2016- Φεβρουάριος 2017