A. Δράσεις διαχείρισης του έργου

A1. Δράση έναρξης έργου
  • Σχηματισμός της συντονιστικής επιτροπής του έργου
  • Σχηματισμός της Ομάδας Διαχείρισης του έργου
  • Σχηματισμός των Ομάδων Εργασίας του έργου
  • Ετοιμασία του σχεδίου δράσης του έργου

Διάρκεια Δράσης: Ιούνιος – Ιούλιος 2014

 

A2. Διαχείριση έργου

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την διοικητική και οικονομική παρακολούθηση της εφαρμογής του έργου και εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του. Για το σκοπό αυτό θα ετοιμαστούν και θα κατατεθούν στην Ε.Ε τρεις εκθέσεις διαχείρισης του έργου στην αρχή, μέσο και τέλος του έργου.

Διάρκεια Δράσης: Ιούνιος 2014 – Απρίλιος 2017

 

A3. Παρακολούθηση εφαρμογής του έργου

Η δράση στοχεύει στη:

  • Διασφάλιση ότι η υλοποίηση του έργου ακολουθεί το σχέδιο δράσης και το χρονοδιάγραμμα
  • Μέτρηση της προόδου των διαφόρων δράσεων του προγράμματος και του έργου στο σύνολό του, σε τακτική βάση.

Η παρακολούθησης του έργου θα γίνεται με την ανάπτυξη και χρήση σχετικών δεικτών παρακολούθησης και ενός πρωτοκόλλου παρακολούθησης το οποίο θα εφαρμόζεται από όλους εταίρους του προγράμματος.

Διάρκεια Δράσης: Ιούνιος 2014 – Απρίλιος 2017

 

A4. Δικτύωση με άλλα συναφή προγράμματα

Η δράση στοχεύει στη δικτύωση με άλλα σχετικά προγράμματα LIFE + ή και άλλα προγράμματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Η δικτύωση αυτή στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών που θα είναι χρήσιμες για την καλύτερη εφαρμογή του έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας, προκειμένου να προωθηθούν και στο ευρύτερο κοινό οι καλές πρακτικές που θα αναπτυχθούν.


Στόχος είναι η δικτύωση με τουλάχιστον 10 έργα: 5 στην Κύπρο και 5 στο εξωτερικό.

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 2017

 

A5. Έλεγχος έργου

Η δράση αυτή καλύπτει τις συμβατικές υποχρεώσεις του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 32 των κοινών διατάξεων, για τη διενέργεια ενός ανεξάρτητου ελέγχου στο τέλος του έργου προκειμένου να ελεγχθούν οι οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος αυτός έχει στόχο να διασφαλίσει την τήρηση των εθνικών νομοθετικών διατάξεων και λογιστικών κανόνων, αλλά και να πιστοποιήσει ότι όλες οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του προγράμματος LIFE +.

Διάρκεια Δράσης: Απρίλιος 2017

 

A6. Πλάνο επικοινωνίας έπειτα από τη λήξη του έργου

Ετοιμασία Σχεδίου Επικοινωνίας το οποίο θα καθορίζει το πώς θα συνεχιστεί έργο και οι δράσεις του κατά τα έτη που ακολουθούν το τέλος του έργου, καθώς και το πώς θα διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποτελεσμάτων του έργου. 


Το σχέδιο επικοινωνίας θα καθορίζει:

  • Πώς η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου θα συνεχιστεί κατά τα έτη μετά το τέλος του έργου.
  • Πηγές χρηματοδότησης
  • Πώς θα διατηρηθεί η ιστοσελίδα του έργου

Διάρκεια Δράσης: Απρίλιος 2017