Τηλεοπτικά Σποτ

5λεπτα Φιλμάκια-Οικιακή Κομποστοποίηση

5λεπτα Φιλμάκια-Μείωση Β'

5λεπτα Φιλμάκια-Μείωση Α'

5λεπτα Φιλμάκια-Επαναχρησιμοποίηση B'

5λεπτα Φιλμάκια-Επαναχρησιμοποίηση Α'

5λεπτα Φιλμάκια-Ανακύκλωση: Μπαταρίες και Συσκευές

5λεπτα Φιλμάκια-Ανακύκλωση: Γυαλί

5λεπτα Φιλμάκια-Ανακύκλωση: PMD και Χαρτί

5λεπτα Φιλμάκια-Ανακύκλωση

5λεπτα Φιλμάκια-Βασικές Έννοιες RRR

Τηλεοπτική διαφήμιση-ReCycle your Waste

Τηλεοπτική διαφήμιση-ReUce your Waste

Τηλεοπτική διαφήμιση-ReDuce your Waste

Τηλεοπτική διαφήμιση Reduce Reuse Recycle (γενική)

Τηλεοπτική διαφήμιση (teaser)

 

 Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016 

 

5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Green Dot Κύπρου

 

Εισαγωγή Εκστρατείας Rethink