Έρευνες

1η έρευνα κοινής γνώμης

2η έρευνα-rethink

1η έρευνα κοινής γνώμης

Η 1η έρευνα κοινής γνώμης πραγματοποιήθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο του 2015 και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο, κάτω από το πρίσμα του γεγονότος ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων ώστε η Κύπρος να πάψει να είναι στις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ. 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας στα πιο κάτω links:

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποιοτικής Έρευνας

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποιοτικής Έρευνας με Διαμορφωτές Αποφάσεων

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας  

 

2η έρευνα κοινής γνώμης

μειωση αποβλητων

2η έρευνα κοινής γνώμης

Η 2η έρευνα κοινής γνώμης πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 2016 σε δύο ρεύματα.

Στόχος της έρευνας είναι ο έλεγχος του αντικτύπου που έχει η Καμπάνια Rethink στο κοινό της Κύπρου. Οι στόχοι και τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη 2η έρευνα είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα της 1ης έρευνας. Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας στα πιο κάτω links:

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποιοτικής Έρευνας

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποιοτικής Έρευνας με Διαμορφωτές Αποφάσεων

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας-1ο κύμα 

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας-2ο κύμα