Έρευνες

1η έρευνα κοινής γνώμης

2η έρευνα-rethink

1η έρευνα κοινής γνώμης

Η 1η έρευνα κοινής γνώμης πραγματοποιήθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο του 2015 και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο, κάτω από το πρίσμα του γεγονότος ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων ώστε η Κύπρος να πάψει να είναι στις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε άλλες 2 φορές. Μια στο μέσο και μια στο τέλος του προγράμματος και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων. Όλα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της 1ης έρευνας στα πιο κάτω links:

Ποιοτική Έρευνα

Ποιοτική Έρευνα με Διαμορφωτές Αποφάσεων

Ποσοτική Έρευνα  

 

2η έρευνα κοινής γνώμης

μειωση αποβλητων

2η έρευνα κοινής γνώμης

Η 2η έρευνα κοινής γνώμης πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 2016 σε δύο ρεύματα.

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της 2ης έρευνας στα πιο κάτω links:

Ποιοτική Έρευνα

Ποιοτική Έρευνα με Διαμορφωτές Αποφάσεων

Ποσοτική Έρευνα-1ο κύμα 

Ποσοτική Έρευνα-2ο κύμα 

 

3η έρευνα κοινής γνώμης

thirdwave

3η έρευνα κοινής γνώμης

Η 3η έρευνα κοινής γνώμης πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2017 σε δύο ρεύματα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της 3ης έρευνας στα πιο κάτω links:

Ποιοτική Έρευνα

Ποιοτικής Έρευνας με Διαμορφωτές Αποφάσεων

Ποσοτική Έρευνα-1o κύμα

Ποσοτική Έρευνα-2o κύμα

 

2η έρευνα κοινής γνώμης

μειωση αποβλητων

Συγκριτικά Αποτελέσματα Ερευνών

Μπορείτε να κατεβάσετε τα συγκριτικά αποτελέσματα των ερευνών στα πιο κάτω links:

Σύγκριση Αποτελεσμάτων

Συμπεράσματα - Προτάσεις