Ανακύκλωση 2,7 εκ. κιλών αποβλήτων

Ο νόμος φέρνει αλλαγές

Να γίνουν επενδύσεις

ΕτΠ: Όχι στη Σπατάλη Τροφίμων

5λεπτα Ενημερωτικά Φιλμάκια για τα 3R

Παρουσίαση του προγράμματος Rethink στο Συνέδριο Πρόληψης Αποβλήτων

Παρουσίαση του προγράμματος Rethink σε Ημερίδες του Τμήματος Περιβάλλοντος

Στόχος η προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνει ο Υπ. Γεωργίας