“Το περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει!”

 

Η κυκλική οικονομιά αλλάζει νοοτροπίες

 

Το ΤΕΠΑΚ ενάντια στη σπατάλη τροφίμων

 

Μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Λεμεσού

 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

Αύξηση στη συλλογή ανακυκλώσιμων

 

Πρώτη στην ανακύκλωση

 

Καθοριστικά 2-3 χρόνια