Συνάντηση διαβούλευσης με τη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life «Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)».

Δελτίο Τύπου 28-08-2014

Πέμπτη
28/08/2014

Συνάντηση διαβούλευσης με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life «Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)».

Δελτίο Τύπου 28-08-2014

Πέμπτη
28/08/2014

Συνάντηση διαβούλευσης με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με το Περιβάλλον στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life «Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)».

Συνάντηση διαβούλευσης με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life «Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)».

Δελτίο Τύπου 03-07-2014

Πέμπτη
03/07/2014

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο.